Sidebar
UHF833-666V80BU

16" Cube Modern Linen Fabric Pouf Footrest Ottoman - Dark Blue

UHF833-666V80BU

: In stock

: Home Goods / Accents & Storage / Ottomans

: Halifax North America

Regular price $145.99

$145.99
files/pay1.png
  • - DESIGNER STYLE: Enhance the look of your home with our stylish and sophisticated small ottoman footrest featuring a rectangular frame and upholstered in beautiful color to enhance your home'existing decor.
  • - COMFORTABLE SEATING: The thickly padded 24D sponge foam cushion top covered by linen-touch fabric provides you with complete comfort and support. This multi-functional footrest can provide additional seating in the entryway or living room
  • - SOLID BASE: Constructed of a wood frame, the padded seat is further supported by 4 thick legs that hold up to 220lbs. perfect for long-lasting use.
  • - LIGHTWEIGHT AND EASY TO MOVE: Featuring small size and lightweight design, our stool is convenient for you to move and transport to play its multifunctional role.
  • - FOOTSTOOL DIMENSIONS: Overall Dimensions: 15.75''L x 11.75''W x 9.5''H, Weight Capacity: 220lbs.

Your order of 100$ or more gets free standard delivery.

  • Standard delivered 4-5 Business Days
  • Express delivered 2-4 Business Days

Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)


eMarket members enjoy free returns.